A folyamatmenedzsment a vállalati stratégiát kapcsolja össze és fordítja le a vállalati folyamatok szintjére, azzal a céllal, hogy a vevők elvárásait a vállalat irányított módon, a legeredményesebben és a leghatékonyabban tudja kielégíteni. Egy gazdasági szervezet hatékony működéséhez, számos egymáshoz kapcsolódó folyamatot kell meghatározni, optimalizálni és irányítani. A t-method szoftver támogatást nyújt a szervezetek folyamatainak megtervezésében, működési szabályok elkészítésében.

 • A t-method szoftverben megtervezhetjük a szervezet folyamatait, melyet folyamattérképben vizuálisan is megjeleníthetünk. A tervezés során lehetőségünk van irányítási, vevői és támogató folyamatok, továbbá saját, belső és külső, kihelyezett folyamatok definiálására is.
 • A t-method szoftver támogatja a folyamatszemléletű megközelítést.
 • Lehetőségünk van többszintű folyamatstruktúra létrehozására.
 • A folyamatok be- és kimeneteinek definiálása kapcsán a folyamatkapcsolódásokat is be tudjuk mutatni.
 • A folyamatcélok és azok kulcs mutatókban való leképezése kapcsán a folyamataink eredményességét és hatékonyságát figyelemmel kísérhetjük és változások hatását azonnal észlejük. A t-method szoftverben a mutatószám struktúra könnyen átlátható, támogatja a szervezet szintű tervezést.
 • A munkamenet definiálására folyamatábrákat hozhatunk létre, melyben a szervezeti adatokkal való összekapcsolás révén, a műveleteket a munkaköri feladatok szintjéig meghatározhatjuk.
 • A t-method szoftverben a stratégiai célok elérését biztosító fő folyamatok szintjétől egészen a munkamenetet szabályozó előírásokig alábontva komplex, koherens tervezés valósítható meg. Ez a támogatottság képessé teszi a szervezetet a külső/ belső tényezők miatti gyors reagálásra.

KPI elemzés

A folyamatok megfelelőségét, vállalati és vevői célok elérését, továbbá a hibák megszüntetése érdekében hozott intézkedések hatékonysága folyamatokhoz rendelt mutatószámokkal ellenőrizhető. A t-method szoftverben a felhasználó a következő funkciókon keresztül tudja a KPI rendszert üzemeltetniFunkciók:

 • saját KPI rendszer kialakítás
 • KPI adatok rögzítése
 • Automatikus figyelmeztetés az eltérésekre
 • Kimutatások

A t-method szoftveren belül (intézkedések felügyelete modul) lehetőség van a bevezetett intézkedések dokumentálására és felügyeletére.