A sikeres menedzsment, az eredményes vállalati működés feltétele, hogy a munkatársak rendelkezzenek az elvárt képzettséggel, kompetenciával. Bármilyen szervezet hatékony működtetéséhez elengedhetetlen, hogy definiáljuk munkatársaink felé elvárásainkat, ennek való megfelelést támogassuk. A folyamatokat összehangoljuk a szervezet stratégiai célkitűzéseivel, a vevő és a jogszabályi követelményekkel. A t-method szoftver támogatást nyújt követelmények pontos definiálásában, a szervezet változásainak gyors lekezelésében, az adatok igény szerinti megmutatásában.

Szervezet tervezés

 • A t-method szervezettervezés modul alkalmas szervezetek szervezeti felépítésének megtervezésére, az egyes szervezeti egységek kapcsolatainak fa szerkezetben történő megmutatására.
 • Lehetőség van a szervezetek vezetőinek kijelölésére, munkatársak szervezeti egységekhez rendelésére, létszám adatok megmutatására szervezeti egységenként, a dokumentum mátrix bemeneti adatainak biztosítására.
 • A t-method szoftverben az ISO TS 16949 szabvány követelményeinek megfelelő mátrix szervezet is kezelhető (ad-hoch csoportok, projekt (keresztfunkciós) munkacsoportok).
 • A szervezet dinamikus változásainak dokumentálása lehetővé teszi az archív adatok lekérdezését.

Munkakörök tervezése

 • A t-method szoftverben lehetőségünk van a munkaköri követelmények definiálására munkakörönként, megadhatunk a munkakör betöltéséhez elengedhetetlen (kötelező) feltételeket és javasolt végzettségeket és kompetenciákat.
 • A végzettségeket és kompetenciákat előre paraméterezett törzsben kezeljük, így a munkaköri követelmények és a munkatársak törzsadatai összevethetők, oktatások tervezéséhez és egyéni fejlesztési tervek kidolgozásához bemenetei információként lekérdezhetők.
 • A vonatkozó külső előírások (jogszabályok, vevői előírások) a végzettségeken és kompetenciákon keresztül munkakörökhöz rendelhetők, így változás esetén a munkaköri érintettség bemutatható.
 • Az adatok dinamikus változásainak dokumentálása lehetővé teszi az archív adatok lekérdezését.

Személyügyi nyilvántartás

 • A t-method szoftverben lehetőségünk van a munkatársak végzettségeinek és kompetenciáinak nyilvántartására.
 • A t-method szoftverben lehetőségünk van a munkatársak betöltött, tervezett, helyettesítő munkaköreinek dokumentálására, tervezésére.
 • A végzettségeket és kompetenciákat előre paraméterezett törzsben kezeljük, így a munkaköri követelmények és a munkatársak törzsadatai összevethetők, oktatások tervezéséhez és egyéni fejlesztési tervek kidolgozásához bemenetei információként lekérdezhetők.
 • Munkatársak megújítást igénylő végzettségeinek nyilvántartása biztosítja (pl.: autó vezetői jogosítvány, auditori tanúsítvány) azok érvényességének figyelését, lejárat előtti riasztás kezdeményezését.
 • Az adatok dinamikus változásainak dokumentálása lehetővé teszi az archív adatok lekérdezését.

Munkaköri leírás

 • Munkakörönként „Munkaköri leírás” formátumot tervezhetünk, a rendelkezésre álló munkatárs adatok alapján munkaköri leírás lekérdezhető, nyomtatható.
 • Irányítási rendszer modul használata esetén a folyamatfelelősségek és a végrehajtott műveletek a munkaköri leírásba beintegrálhatók.

Oktatás tervezés

 • A t-method szoftver Oktatás tervezés modulja alkalmas a szervezetek éves oktatási tervének elkészítésére és karbantartására.
 • Az oktatási terv tartalmazza a belső és a külső képzéseket, továbbá az ismétlődő illetve az egyszeri képzéseket.
 • A t-method szoftverben lehetőség van az oktatásokhoz szükséges erőforrások (költségek és képzés miatti kiesőidők) tervezésére és a megvalósulás utáni értékelésére.
 • Az oktatások státusza (tervezett, folyamatban levő, lezárt) dokumentálható.
 • Az oktatások tervezésénél a résztvevők kijelölése történhet szervezetenként, munkakörönként és egyénileg.
 • A képzés során megszerezhető végzettségek, kompetenciák tervezhetők, a megszerzett végzettségek, kompetenciák a résztvevők adatlapján automatikusan regisztrálódnak.

Távoktatás

 • A t-method szoftverben a Távoktatás modul alkalmas oktatások elektronikus felületen, távoktatás formájában történő megtartására és/vagy számonkérés elvégzésére.
 • A távoktatás során bemeneti információként a t-method szoftverben elkészített képzési program szolgál.
 • Lehetőség van arra, hogy normál oktatások esetén csak a számonkérés történjen elektronikusan.
 • Az oktatás készenléti állapota az oktatási tervben nyomon követhető, az eredmények elérhetők.
 • A számonkérés eredménye, a megszerzett végzettségek, kompetenciák a résztvevők adatlapján automatikusan regisztrálódnak.

Betanítási mátrix

 • A betanítási mátrix a gyártásban megszerzett tapasztalat, gyakorlat bemutatására szolgáló dokumentum. Szükség estén a kimeneti információ alkalmas lehet gyártóhelyenkénti gyártásindítási engedély (HR feltételének) megadására.
 • A t-method szoftverben a betanítási szintek a felhasználó által paraméterezhetők.
 • A betanítási mátrix egy háromdimenziós mátrix (művelet, munkatárs, termék/termékcsalád).
 • A t-method szoftverben a betanítási mátrix karbantartási jogosultsága delegálható (betanítási szinthez rendelt karbantartási jogosultság), így aktualizálása gyors, üzemi szinten megvalósítható.
 • A t-method szoftverben a betanítási mátrix kezeli a betöltött, tervezett és helyettesítési munkaköröket.