A t-method szoftver CMMS karbantartás irányítás modulja alkalmas arra, hogy gyártóberendezések, szerszámok, eszközök, járművek, létesítmények és egyéb objektumok üzemeltetési feladatait tervezzük, dokumentáljuk és irányítsuk. A t-method szoftver webes technológiával készült, így az egyes objektumok földrajzi elhelyezkedése nem gátolja azt, hogy minden releváns adat a keletkezés helyszínén az adatbázisba kerüljön. Kitöltés segítőkkel, poke-yoke-val támogatott felhasználói felület biztosítja, hogy széles felhasználói kör esetén is könnyen bevezethető, könnyen üzemeltethető. A t-method szoftver moduláris felépítésének köszönhetően több más funkciós területtel együttműködve (Dokumentum kezelés, Energiairányítás, Rendszertervezés, Projektmenedzsment) komplex, magas felhasználói élményt kínál.

A t-method szoftver CMMS karbantartás irányítás modulja három fő folyamatot kezel:

 • ESZKÖZ ÜZEMBEHELYEZÉS
  Új eszköz üzembe helyezésekor, vagy bármely eszköz funkció növelő beruházása esetén a t-method projektmenedzsment moduljának keretében teljes projektterv készíthető. A projektterv részeként az eszközkezelést érintő feladatokat projekt munkalapokon dokumentáljuk. A két modul (Projektmenedzsment és CMMS karbantartás irányítás) együttműködésének eredményeképpen a projektmenedzsment és a karbantartás irányítás is magas színvonalon valósulhat meg.
 • ÜZEMZAVAR ELHÁRÍTÁS
  Üzemzavar kezelés, hibaelhárítás esetén javítási munkalapokat használunk. A hibabejelentés egyszerűsített felületen, minden érintett számára elérhető gyorsgombról kezdeményezhető. Az automatikus riasztásnak köszönhetően a szolgáltató személyzet időben és a hibaelhárításhoz szükséges információk birtokában érkezhet a munkaterületre.
 • TERVEZETT KARBANTARTÁS
  A t-method szoftverben a karbantartás tervezés és irányítás során a különböző karbantartási módszereket (állapot alapú karbantartás, TPM, merevciklusú karbantartás, ellenőrzés, felülvizsgálat, rendszeres feladatok) eszköztípusonkénti optimalizálással vegyesen alkalmazhatjuk. Minden esetben lehetőség van az elvégzendő feladatok csekklistában való előkészítésére. A csekklista tartalmazza az anyagszükségletet, tervezett időszükségletet, vonatkozó előírásokat és szükség esetén a munkaköri kompetenciákat is .A tervezés és értékelés során három költségtípust kezelünk: anyagköltség, bérköltség és egyéb költség pl.: alvállalkozói díj. Munkalapok használata a t-method szoftver CMMS moduljában

Projekt munkalap:

 • költségtervezés a projekten belül,
 • munkaszervezési szempontból a karbantartási és javítási tevékenységekkel együtt kezelendő.

Javítási munkalap:

 • kulcsberendezések kijelölésekor a maximálisan megengedhető állásidő meghatározása, (ezen információt minden munkalapon megjelenítjük).
 • Események aktiválása esetén a beállításnak megfelelő riasztás küldése (e-mail).
 • Tartalék alkatrészlista kezelés.
 • Hibabejelentésnél kétféle alapüzemmód lehetséges
 • hibabejelentés után értékelés, majd kézi aktiválás (feladatkiosztás)
 • megfelelő paraméterezés alapján automatikus aktiválás.
 • Mutatószámaink: leállások száma, állásidő, MTBF, MTTR

Karbantartási munkalap

 1. Mutatószámok:
  • karbantartás utáni hibamentes napok száma,
  • megvalósult karbantartások aránya,
 2. Karbantartások esedékessé válásakor munkalapok automatikus generálása.
 3. Eszköz és eszközcsoport kezelés,
 4. Kimutatások eszközönként, gyűjtőeszközönként, használati helyenként